Toezichthouders gevraagd!

Onze stichting zoekt nog een paar vrijwilligers. Wie wil ons helpen? Zie voor info onze pagina "Vrijwilligers gevraagd".

Inleiding Historie

Huis Te Werve was in de middeleeuwen een verdedigbaar kasteel met slotgracht in het graafschap Holland. Een klein gedeelte van de slotgracht is nog steeds aanwezig. De twee vleugels van het huidige landhuis zijn restanten van het kasteel dat in 1448 herbouwd werd door ridder Jan Ruygrock. Het nog aanwezige deel van de oude kasteeltoren, die zes verdiepingen hoog was, dateert ook uit die tijd. Jan Ruygrock was een rijk en invloedrijk man. Hij was ondermeer baljuw van Den Haag en raadsheer van Philips van Bourgondië. Zijn grondgebied liep tot aan het riviertje De Laak in Den Haag. De nazaten van Jan Ruygrock hebben in totaal circa 300 jaar op Landgoed Te Werve gewoond.

De laatste particuliere bewoner was Abel Labouchere. Hij was directeur van De Porceleine fles in Delft (bekend van het Delfts blauwe porselein). Ruim 100 jaar geleden liet hij het meer van 9 hectare graven op het landgoed. Niet zozeer omdat hij dat mooi vond, maar het was een mooie inkomstenbron. Het zand werd namelijk gebruikt om het laakkwartier in Den Haag op te bouwen.

In 1922 kocht De Bataafse Petroleum Maatschappij (het huidige Shell) het landgoed om het in te richten als sport- en ontspanningscentrum voor haar personeel. Er werd een voetbalveld, sintelbaan en hockeyveld aangelegd. In het meer lagen zeilbootjes en langs de oever stonden duikplanken. In 1998 is Shell gestopt met deze sportactiviteiten en zijn de accommodaties op het landgoed weggehaald. De oude historische waarden zijn vervolgens op prachtige wijze teruggebracht. Het landgoed, dat deels op de oude Rijswijkse strandwal ligt, is nu weer een schitterend stuk natuur, onder meer bekend door de fraaie stinsenplanten en andere zeldzame flora en fauna. Tijdens een wandeling is het nauwelijks voor te stellen dat u zich midden in de drukke Randstad bevindt.

Vanaf 2011 is het landgoed in handen van Event Company die het landgoed met al haar cultuurhistorische waarden voor de toekomst wil behouden. Daarin blijft het één van de best onderhouden landgoederen in de regio. Dit kan mede door de tomeloze inzet van vele vrijwilligers, die zich bijna dagelijks inzetten voor het beheer en onderhoud van de natuur op Landgoed Te Werve. In 2016 en 2017 zijn de poortwachtersbrug en het poortwachtershuisje gerestaureerd. Vanaf 2015 zijn we continu bezig om de tuin- en parkaanleg in originele staat terug te brengen. In 2018 wordt de Oranjerie uit 1750 gerestaureerd. Deze Oranjerie is één van de drie nog overgebleven exemplaren uit de 18e eeuw in Nederland.