Toezichthouders gevraagd!

Onze stichting zoekt nog een paar vrijwilligers. Wie wil ons helpen? Zie voor info onze pagina "Vrijwilligers gevraagd".

Flora en Fauna

Landgoed Te Werve geniet grote bekendheid door de fraaie bostuin met de vele stinsenplanten. Maar ook door de duizenden sneeuwklokjes en bosanemonen, die al meer dan een eeuw deel uitmaken van de flora van het landgoed.

In datzelfde bosgebied staan vele fraaie bomen, waaronder een aantal exotische. Er staan bomen die al meer dan tweehonderd jaar oud zijn. Hier treft u vele fraaie vogels, onder meer het zeldzame ijsvogeltje, de bonte- en de groene specht maar ook veel zangvogels. Schichtige fazanten kruizen uw pad, reigers nestelen in de oude bomen en de ooievaars worden regelmatig gesignaleerd. Boven het bos vliegen roofvogels, die ook op het landgoed nestelen. Het betreft de sperwer, de buizerd en de boomvalk. De boomvalk voedt zichtbaar de kleine boomvalkjes in de lucht.

Watervogels zijn eveneens volop aanwezig, onder meer de meerkoet, de fuut, de schuwe roerdomp, de waterral, de kwak en de dodaars. In de wintertijd zijn er talloze fraaie wintergasten op het meer.

Op de vlinderwei zijn prachtige vlinders te zien. ’s Avonds vliegen er vele nachtvlinders en vliegt ook de uil rond. Overdag zit deze te ‘roesten’ in een holle boom naast de bostuin.

Een vos heeft er een vossenburcht en vijf vluchtburchten en heeft vele jaren achter elkaar jongen grootgebracht op het landgoed. In de vroege schemering kun je de kleine vosjes buiten zien spelen. Ook de twee schildpadden die al jaren in- en rond het meer leven zijn een zeldzaamheid.

Paddenstoelen

Sinds 1990 worden op Landgoed Te Werve door Kees Kort, Thea Veelenturf en leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging paddenstoelen gezocht. Ze worden macrosocopisch en veelal ook microscopisch gedetermineerd. De gegevens worden met een speciaal computerprogramma gestuurd naar een landelijk meldpunt, waar ze worden verwerkt in de Karteringsatlas van de N.M.V. Tot op heden zijn er ruim 740 soorten paddenstoelen (waaronder niet-plaatjeszwammen, houtzwammen, trilzwammen en buikzwammen) gevonden. Het hele jaar door wordt er iedere woensdag gespeurd. Topmaanden zijn september, oktober en november.